<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

27 มี.ค. 2567

CM-UPDATE-NEWS : ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และชมรม English Corner@Police 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย

 

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และชมรม English Corner@Police 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย ด้วยการมอบเข็มกลัด "ทำดี ขับดี ชีวีปลอดภัย" ให้กับผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด สร้างแรงจูงใจให้เกิดความขับขี่ที่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการตาม
โครงการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยทุกวันตลอด 365 วันของตำรวจภูธรภาค 5  มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และชมรม English Corner@Police 5 ด้วยการมอบเข็มกลัด "ทำดี ขับดี ชีวีปลอดภัย" ให้กับผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด สร้างแรงจูงใจให้เกิดความขับขี่ที่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้
1.พ.ต.อ.หญิงบุษยมาส เชื้อชมภู 
2.พ.ต.อ.หญิงสุธิดา  สมิทธิไกร
3.พ.ต.ท.หญิง ผุสดี  ธรรมศักดิ์
4.ร.ต.อ.สุภัท โชติสินสุกุล
5.ร.ต.ท.ชาตรี  ชัยประสิทธิ์
6.ส.ต.ท.พงษ์ชัยธัช  รองทอง
7.ส.ต.อ.หญิง ญาดา บุญมาลีรัตน์
8.คุณปุณณภา พลเมืองดี
9. คุณธาริกา  ประณพกุล
10. คุณฬาม  ประณพกุล
11.คุณจินดารัตน์  นันตัง
12. คุณตรีทศพงศ์  นันตัง
13.คุณเนาวรัตน์ ระหงษ์
14.คุณศิริพงษ์ ระหงษ์
15. Mr.Shayne Rochfort
16. คุณณัฏฐ์ยา ชื่นทิม
17. Henri Louis Eleonore  Mees ten Oever
18. คุณอนง​นาฏ​ ปัญโญ​ใหญ่​
19. Mr.Adam Vincent
20. Mrs.Rebecca Vincent
21. Ms.Risa Vincent
22. คุณปรานต์​ อิ่นคำ
23. คุณธนิสร ทรัพย์เสนาะ
24. นายจิรทีปต์ ทรัพย์เสนาะ
25. Mr.Jason Kealey
26. คุณกษิรา วงศ์หาญ
27. คุณปราษิยา รามโยธิน
28. ส.ต.ต.จิตภณ อินแก้วเครือ

ทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด อาทิเช่น สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  มีใบอนุญาตขับขี่ แสดงป้ายการชำระภาษี จะได้รับเข็มกลัดและความชื่นชมจากผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจ ณ บริเวณถนนหน้าพุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น