<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

28 พ.ค. 2561

ภาพบรรยากาศปลูกป่าฟื้นฟูบ้านป่าแห่วง 27 พค.61 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพฯ  ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 

09.00 น.วันที่ 27 พค. 61 บ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ สุระวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเสริมสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าสำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นประดู่ พะยอม หญ้าแฝก คำมอกหลวง พะยูง จำนวน 20,000 ต้น ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตอาคารบนพื้นที่ 23 ไร่ ส่วนจุดอื่นต้องรอการส่งมอบพื้นที่และผลสรุปจากคณะทำงานที่จะดำเนินการในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมกันสร้างฝายจุดใกล้เคียงเพื่อป้องกันน้ำหลากและการพังทลายของดิน รวมทั้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต้นน้ำ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำอีก 1 แห่งด้วย ถือเป็นครั้งแรกที่พื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เปิดให้ประชาชนและมวลชนเข้าทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า หลังจากที่มีมติให้คืนผืนป่าให้กับดอยสุเทพ
กมล เครือนิล ทีมข่าว ทีนี่เชียงใหม่ Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น