<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

อบต.ดอนแก้วมอบโล่ "คนดีศรีดอนแก้ว"


นายอำเภอแม่ริมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมกันเปิดงาน "วันคนดีศรีดอนแก้ว" และพิธีมอบโล่รางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ก.ย.2557 นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมกันเปิดงาน "วันคนดีศรีดอนแก้ว" และพิธีมอบโล่รางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการจัดงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย หรือสมเด็จย่าพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และเพื่อร่วมสนับสนุนในการเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่รางวัลฯ รวมทั้งเพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน "คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน" อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้แม่ดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว ไและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทั้งนี้  นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกให้ อบต.ดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบโครงการ "คนไทยใจอาสา" เมื่อปี 2555 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาทาง อบต.ดอนแก้วก็ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้มรการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการให้ยั่งยืนและต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดนวัตกรรมดีๆ เช่น นวัตกรรม "ถั่วงอกความดี" นวัตกรรม "ต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา" ที่ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น และแผ่ขยายกลุ่มคนทำดีให้แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 14 คน ประกอบด้วย พระอาจารย์ธงชัย สุวรรณสิริ รองเจ้าอาวาสวัดบ่อปุ๊, นายประพันธ์ จอมนวล ประธาน ก.ธ.ต.ดอนแก้ว , นายสุมนต์ มอนไข่ ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ , นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ , นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว , นายวีระ ดอนดี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , น.ส.สุธีรัตน์ ไชยวรรณ ประธานบทบาทสตรี หมู่ที่ 8 , นายเชาว์ พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 7 , นายมนัส ทับกล่ำ ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ดอนแก้ว , นายสิริพงศ์ หินมาลัย อปพร.อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 , นางศรีธร ก้านคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนแก้ว , นางวันเพ็ญ สิริมะโน อสมช.ด้านโรคไข้เลือดออก , น.ส.วนภาพร อึ้งตระกูล คกก.สภาเด็กและเยาวชน ต.ดอนแก้ว และนางศิรัญญา สุนทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว

 ทีมข่าว ที่นี่เชียงใหม่และเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น