<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

20 ก.ย. 2557

ปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต.ยางเนิ้งอ.สารภีชมซุปเปอร์อั้งโล่


เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้การต้อนรับ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ปลัดกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
พร้อมชมการสาธิตการทำเตาอั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงาน
และควรส่งเสริมและเผยแพร่ให้กับเกษตรกรทั่วไปไว้ใช้

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.หอประชุม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งลงพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นได้เดินทางไปชม การสาธิตการทำเตาอั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงาน ให้ชื่อว่า  เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้พลังงานแก้สแอลพีจี ประหยัดพลังงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนและเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่น 
วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในปี 2553-2556 มีสมาชิก 33 คน รวมกลุ่มทำเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ลดการใช้แก้สแอลพีจี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้คนละ 2-3 พันบาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์การลดใช้แก้สในชุมชน 2,000 ครัวเรือน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้เตาอั้งโล่ปรุงอาหารอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อ ขณะนี้กลุ่มเริ่มมีความยั่งยืน มีรายได้เสริมให้กับสมาชิก เตาซุปเปอร์อั้งโล่เป็นที่นิยม เนื่องจากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ นายจำนง ตันทา และนางสายสมร สมเกตุ สมาชิกของกลุ่มกล่าวว่า เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ได้รับความนิยมในกลุ่มแม่บ้าน มีทั้งแบบใช้ถ่านและใช้ฟืนและใช้ทั้งถ่านและฟืน ประหยัดพลังงาน และใช้ถ่านน้อย ปัจจุบันสามารถจำหน่ายให้ชุมชนอื่น ๆ สร้างรายได้ และลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นายนายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างในการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการประหยัดพลังงานเป็นอีกมาตรการสำคัญที่ต้องส่งเสริม โดยจะมอบหมายให้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย
เตาซุปเปอร์อั้งโล่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและศึกษาดูงานได้ทุกวัน

ทีมข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น