<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

19 เม.ย. 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 19 เมษายน 2565 .

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 19 เมษายน 2565
.
วันนี้ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักธงน้อยไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)เฝ้าฯรับเสด็จ เวลา 08.15 น. ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการจาก 5 หน่วยงาน จากนั้นเวลา 08.45 น. เสด็จเข้าอาคารยิมเนเซียม ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง ที่ 5 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดา ตรัสเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง ที่ 5 ทรงบรรยาย หัวข้อ “ร่วมใจ รักษ์ป่าน่าน” ทอดพระเนตรการเสวนา “ชีวิตบ้านน้ำจูน” ผู้ร่วมเสวนา นายบัณฑูร ล่ำซำ และนางสาวสุภาดา ใจปิง จากนั้นทรงทอดพระเนตรการเสวนา “หมู่เฮาร่วมอ๊กร่วมใจ๋เดินหน้าไปโตยกั๋น ”ผู้ร่วมเสวนา นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตรี รุศมนตรี จิณเสน และนายเสาร์ คามูลอินทร์ โดยมี นางสาวภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นทรงพระราชทานของที่ระลึกให้แก่วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ เวลา 14.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เสด็จไปทรงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ที่มา : ส.ปชส.น่านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น