<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 25 ก.ค.2566 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 2566 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. //////// กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค)

 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค)

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ให้การต้อนรับ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
          นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านเรียนรู้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
          โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ชนิดต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ลดการเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในทุกระดับ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น