<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 ก.พ. 2563

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020 ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ ให้เกิดความประทับใจตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2563

    เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และดึงดูดผู้สนใจในดนตรีเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ให้เกิดความประทับใจ   
    นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเวทีให้เยาวชนหรือนักเรียนได้พัฒนาความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อักทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โดยจัดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาธิต หรือ Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020  จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยเยลวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนธรรมราชศึกษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ของช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดทั้ง 8 สัปดาห์

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น