<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

4 ก.พ. 2563

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึกชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา รำลึกและเชิดชูวีรกรรมของกษัตริย์และนักรบไทยในอดีต เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องและดูแลประเทศชาติ  โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานด้านการทหาร เข้าร่วมพิธี
  พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  กล่าวว่า  ในอดีตที่ผ่านมา การที่ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราชและอธิปไตยได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ที่ได้ยอมเสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อแลกมาซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศ ให้เป็นมรดกสืบทอดของลูกหลานบรรพบุรุษไทยเหล่านี้ ซึ่งก็คือ ทหารผ่านศึกในปัจจุบันนั่นเอง ทั้งนี้ ทางรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น วันทหารผ่านศึก
  โดยในวันนี้ หน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตในสมรภูมิรบ เพื่อร่วมรำลึกนึกถึงวีรกรรมและเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้คงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึกทุกนายที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้มีกำลังใจและทัศนคติที่ดี สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
  โอกาสนี้ ได้ขอให้ทหารผ่านศึกทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาคุณงามความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่เชื่อมความสมัครสมานปรองดอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเราให้ยั่งยืนตลอดไป

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ... ภาพ / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น