<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 22 กค. 2561 )....พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ........................>>>>

แม่ทัพน้อยที่ ๓ แถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี ๒๕๕๘


 แม่ทัพน้อยที่ ๓ /รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น และการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี ๒๕๕๘ ห้องประชุม ทองจัตุ กองกำลังผาเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลโทเกษม ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ /รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น และการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี ๒๕๕๘ ห้องประชุม ทองจัตุ กองกำลังผาเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยการประชุมในวันนี้เป็นการบูรณาการและการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูล การกำหนดเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับราษฎรชาวไทยภูเขา ที่ลักลอบปลูกฝิ่น และการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งขจัดเงื่อนไขในพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงหรือหมดไป ทั้งนี้กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ปี ๕๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น และการตัดทำลายไร่ฝิ่น โดยได้มีการจัดประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๕๘ ส่วนสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยของสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและแรงจูงใจเกี่ยวกับราคาฝิ่นดิบที่ค่อนข้างสูง ราคาจ๊อยละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ – ๑๘๐,๐๐๐ บาท( ๑ จ้อยเท่ากับ๑.๖ กิโลกรัม ) ทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นอยู่ดังนั้น กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าดำเนินการตัดทำลาย รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบ หากพบเบาะแสการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูล ได้ที่ กองบัญชาการเฉพาะกิจ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ / หน่วยเฉพาะกิจกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๒-๒๓๘๗ ทุกวัน

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"
กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น