<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 15 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

สมเด็จพระเทพฯให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทาน อำเภออมก๋อย


สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานและสำรวจพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557


 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเจษฎา  ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าวโดยจุดแรกนำไปมอบให้กับราษฎรและนักเรียนที่โรงเรียนวาเมทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง จำนวน 163 คน พร้อมสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งพบว่าราษฎรทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวสำหรับเก็บไว้รับประทานเอง และส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ อาทิ ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 5 ถึง 6 พันบาท ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่ปยู่ภายในพื้นที่ มีความต้องการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่าย รวมทั้งนำราษฎรที่เจ็บป่วยออกมาส่งรักษาตัวในตัวอำเภออมก๋อยอย่างทันท่วงที จากนั้นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่วัดเมโลเด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่คอทะ รวมจำนวน 564 คน พร้อมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ราษฎร และตรวจรักษาราษฎรที่ประสบปัญหาด้านสายตา ซึ่งราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่"
กมล เครือนิล สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น