<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 15 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

เชียงใหม่เปิดบ้านอุ่นใจศูนย์ประสานโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"ภายใต้แผนปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค 5 เปิดบ้านอุ่นใจ ศูนย์ประสานโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"ภายใต้แผนปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ที่บ้าน          สันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(20 ต.ค.55) ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ 13 บ้านสันลมจอย ต. สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนภายใต้แผนปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.   ภาค 5 ได้คัดเลือกบ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เป้าหมายเปิดบ้านอุ่นใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมกับส่วนกลางที่จัดขึ้น ที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธาน แผนปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน            มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้มีอาชีพ การงาน การศึกษาและไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำอีก คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ บ้านสันลมจอย     หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และโครงการคุ้มบ้านพัฒนา ประชาเป็นสุข หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร 1,665 คน สถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่ปี 2551 มีสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ในระดับรุนแรง มีแหล่งจำหน่ายในชุมชน กลุ่มผู้เสพมีทั้งกลุ่มวัยทำงานที่อายุมากกว่า 39 ปี และเยาวชนนอกสถานศึกษา สถานการณ์เฉพาะ ปรากฏข่าวสารผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจำนวน 6 ราย เป็นรายใหญ่ 1 คน รายย่อย 5 คน จำนวนผู้เสพ 18 คน ผู้ผ่านการบำบัด 30 คน ผู้ถูกคุมประพฤติ 27 คน มีหมายจับ 1 คน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 18 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500 คน และข้อมูลจากการร้องเรียน 1 คน ตัวยาที่แพร่ระบาด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา และ ยาไอซ์สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน 

พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413
พื้นที่โฆษณา 1000 บาทต่อเดือน ติดต่อ 082-6921413

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น