<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

19 ม.ค. 2555

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช.

19 มกราคม 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า การปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องพิจารณา ให้เข้าใจตลอดแจ่มแจ้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเป้าหมายและประโยชน์ของงานที่ทำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 7,003 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปริญญาเอก 111 คน ปริญญาโท 1,730 คน ระดับปริญญาตรี 5162 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 445 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 573 บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 106 คน เหรียญเงิน จำนวน 339 คน เกียรติบัตรยอดเยี่ยมบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 7 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คนและนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยชียงใหม่ว่า การที่บัณฑิตอุตสาหะจนได้รับปริญญาเท่ากับได้เสริมสร้างความรู้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จแล้วในตัวแล้ว การจะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จที่แท้จริงนั้น อาศัยความรู้แต่อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆ เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย กล่าวคือ ก่อนจะปฏิบัติงานใดๆบัณฑิตจะต้องพิจารณางานนั้นๆให้เข้าใจตลอดแจ่มแจ้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเป้าหมายและประโยชน์ของงานที่ทำ จากนั้นจงลงมือทำด้วยความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก ในขณะที่ทำก็ต้องเอาใจใส่ทบทวนตรวจสอบงานที่ทำอยู่เสมอด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ปล่อยใจให้พุ่งซ่านในเรื่องต่างๆ หากตั้งใจมุ่งมั่นในกิจที่ทำจนกว่าการนั้นจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ตามเป้าหมาย ข้อสำคัญเมือเกิดปัญหาใดๆก็ตาม บัณฑิตจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุและผลตามเป็นจริงจะได้สามารถวินิจฉัยตัดสินและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง บัณฑิตทั้งหลายผู้มีความรู้ดีอยู่แล้วจึงควรจะสร้างสม อบรมคุณสมบัติทั้งนั้น ให้เกิดมีขึ้น เพื่อแต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ได้อย่างที่ใจปารถนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งมา 40 ปีแล้ว เปิดการเรียนการสอน 21 คณะ ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาไป
แล้วกว่า140,000 คน ล้วนเป็นบุคลากรคุณภาพออกไปรับใช้บ้านเมือง พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท. เชียงใหม่
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : เมืองไทยวันนี้.
สรุปข่าววันที่ 19 ม.ค. 55 เวลา 06.00-18.00 น.


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พอใจ ครม.ปู 2 พร้อมลุยเข้าโหมดฟื้นฟูประเทศ ปัดไม่ใช่การต่างตอบแทน เชื่อ กรณีสหรัฐฯ ขึ้นแบล็กลิสต์ นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่มีปัญหาการเมือง.....read more
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ : รอบบ้านลานเมือง.
เชียงใหม่หนาวสุดในรอบสิบปี เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวจัด พ่อเมืองเผยอากาศหนาวที่สุดในรอบสิบปี ชี้มีหลายหน่วยงานแสดงความจำนงให้การช่วยเหลือแจกจ่ายผ้าห่มแล้ว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว...read more
..................................................................................................................................................................
คลิปข่าว
ยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติด จ.เชียงราย 
เกิดเหตุยิงปะทะระหว่างกำลังผสมทหาร –ตำรวจ กว่า 20 นาย กับขบวนการค้ายาเสพติดที่ขนยาเสพติดจากแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า เข้ามายังฝั่งไทย....ชมคลิป
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ :  เรื่องเล่าชาวเชียงใหม่
20 มกราคม 2555
13.00-15.00 น. การแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการลงทุน Invest Fair 2012 เชียงใหม่ 
ณ ห้องจองคำโรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
19.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555 

ณ บริเวณสี่แยกบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.
....................................................................................................................................................................
CMupdatenews : เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ :  บ้านใกล้เรือนเคียง
ซูจี ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภา

นางซูจี เดินทางไปลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกรัฐสภา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นางอองซาน ซูจี ผู้นำฝ่ายค้านพม่าได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายนนี้แล้ว ....read more


....................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น