<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 ต.ค. 2566

CM-UPDATE NEWS : ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

 


CM-UPDATE NEWS : ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดเชียงใหม่ 

.


17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.19 น.

พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.

ฯ รรท.ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วรพงศ์  คำลือ ผบก.สส.ภ.5 , พล.ต.ต.มานพ  เสนากูล ผบก.อก.ภ.5 และ พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์  บัวชาติ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.กค.ภ.5 ได้ร่วมสักการะพระพุทธประทานยศบารมี ณ ซุ้มหอพระ  สักการะพระพรหม ไหว้พระภูมิเจ้าที่ และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา และ

ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีทางศาสนา และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่นในสายงานต่างๆ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดเชียงใหม่ 

.

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจในสังกัด เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 ของตำรวจภูธรภาค 5 มีดังนั้


1. พลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานราชการตำรวจ ประจำปี 2566

1. นาย จรัส ขันคำตั้ง ผู้นำชุมชน จ.ลำปาง

2. นาย อุเทน ม้าอุตส่าห์ อาสาสมัคร ตำรวจ จ.แพร่

3. นาย มานิตย์ มหายศนันท์ อาสาสมัครตำรวจ จ.น่าน

4. นายเทพ ตาแก้ว อาสาสมัคร ตำรวจ จ.แม่ฮ่องสอน


2. สถานีตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สถานีตำรวจรูปแบบที่ 1

1. สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่

2. สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน

3. สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

สถานีตำรวจรูปแบบที่ 2

1. สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง

2. สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน

3. สภ.เชียงคำ จว.พะเยา


3. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวนดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.ท. นที สุทธน้อย สว.(สอบสวน) สภ.สันติสุข จว.น่าน

2. พ.ต.ท. วรพจน์ แสงเมือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน

3. ร.ต.อ. อินทัศน์ สุขเกษม   รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี บก.กค.ภ.5


4. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.ท. ศักดา โชติพัฒนโภคิน สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

2. ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ มณีจันทร์สุข รอง สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

3. ร.ต.อ. นรภัทร ทองดี รอง สวป.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย

4. ส.ต.ท. ชุติพนธ์ ธรรมศิริ ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน

5. ส.ต.ท. ศราวุธ เหมืองจา ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน


5. ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.ท. สหพร เอียการนา รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.5

2. พ.ต.ท. สุทธินันท์ อัญญประเสริฐ์ สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่

3. ร.ต.อ. รัตติกร เขียวดอกน้อย รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย

4. ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ณ ลำพูน รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

5. ร.ต.ต. ชาติฉกรรณ์ ถาแดง รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

6. ด.ต. วิมาน ถาวร ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย

7. ด.ต. มนัส พุ่มจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน

8. ส.ต.ท. ณัฐพงค์ วิชิตาภา ผบ.หมู่(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.5


6. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.อ. พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย

2. พ.ต.ต. วีระชน กัญญาโภค สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

3. ร.ต.อ. บัญชา ศรีกันชัย รอง สว.สส.ภ.จว.เชียงราย

4. ร.ต.อ. อัษฎกร ใจหงอก รอง สว.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่

5. ร.ต.อ. ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจ รอง สว.สส.สภ.ลอง จว.แพร่

6. ส.ต.อ. นัฐพงษ์ ปงสนิทย์ ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

7. ส.ต.ท. ธนพร ธนะศาล ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

8. ส.ต.ท. ประภาวัฒน์ เทพจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่


7. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.ท. คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่

2. พ.ต.ต. อมรเทพ สุขันธ์ สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

3. ร.ต.ท. สุภาพ สุภากุล รอง สวป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน

4. ด.ต. อุดม โทพล ผบ.หมู่(ป.) สภ.วังเหนือ จว.ลำปาง


8. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวนดีเด่น ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566

1. พ.ต.ท. นิติพันธ์ สังขกร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5

2. พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ แก้วนันตา สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5

3. ร.ต.อ. อรรถพล บุญทวี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

4. ด.ต. เทวา ปินตาเครือ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.ลำปาง


9. สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึก ประจำปี 2566 ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ระดับ สวญ. หรือ สว. เป็นหัวหน้าหน่วย ได้แก่ สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่


ทั้งนี้ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร  รองผบช.ฯ รรท.ผบช.ภ.5 ได้อ่านสาร ผบ.ตร.และมอบชุดเครื่องแบบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 200 นาย และนำข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานจอดรถใต้อาคารกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น