<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

10 มิ.ย. 2566

CM-UPDATE NEWS : คณะนักวิจัยในโครงการ "การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคพื้นถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง" เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

CM-UPDATE NEWS : คณะนักวิจัยในโครงการ "การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคพื้นถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง" เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.รัชชุพร  สุขสถาน ดร.ประทีป  ปัญญาดี ดร.วัฒนา ตันมิ่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นางรัชฎาวรรณ  พวงประดับ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และทีมบุคลากรจากกลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ ให้การต้อนรับ นักวิชาการนักวิจัยจากโครงการ “การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคได้พื้นถิ่นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง” ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี2565 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ 6 สถาบันวิจัยใน 4 ประเทศ ของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำรวจวิจัยศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องดอกไม้บริโภคได้พื้นถิ่นกับประเทศเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากดอกไม้บริโภคและร่วมมือกันพัฒนาสินค้าจากดอกไม้บริโภคต่อไป 


ในการนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หอพรรณไม้ ห้องปฏิบัติการพฤกษเคมี ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เกษตรอินทรีย์และ Canopy Walks  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่


โอกาสนี้ ดร.รัชชุพร  สุขสถาน ได้นำเครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มาจัดแสดงและเป็นเครื่องดื่มสำหรับรับรองคณะฯ โดยเครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อนประกอบด้วยดอกไม้ที่บานในฤดูร้อนคือ ดอกซ้อ ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์และฟินอลิก ผสมกับรากชะเอมเทศที่มีรสหวานทำให้ชุ่มคอ แก้อาการไอและขับเสมหะ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์หลากหลายผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและบรรยายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกลุ่มคณะนักวิจัยจาก 6 สถาบันในครั้งนี้ด้วย

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น