<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

11 มิ.ย. 2565

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับมอบถนนนิมมานเหมินทร์ จากกรมทางหลวง เตรียมยกระดับสู่การเป็น “Smart Nimman”

 

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับมอบถนนนิมมานเหมินทร์ จากกรมทางหลวง เตรียมยกระดับสู่การเป็น “Smart Nimman”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกการส่งมอบ – รับมอบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.562+673 – กม.564+355 บรรจบกองบิน 41 (ถนนนิมมานเหมินทร์) ระยะทาง 1.682 กิโลเมตร จากกรมทางหลวง โดยมี นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง เป็นผู้ลงนามส่งมอบ โดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะจากกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพของถนนนิมมานเหมินทร์ร่วมกัน

การรับมอบถนนนิมมานเหมินทร์จากกรมทางหลวง ให้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน การวางระบบท่อส่งน้ำประปาใหม่ การปรับปรุงทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Economy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคบนถนนนิมมานเหมินทร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ มีความปลอดภัย ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น