<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

13 เม.ย. 2563

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 5จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 
นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (13 เม.ย.63) จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 40 รายเท่าเดิม รักษาหายกลับบ้านแล้ว 19 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 21 ราย ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 1,004 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อและกลับบ้านแล้ว 948 ราย สังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล 56 ราย ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามค้นหา
ผู้ที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม หรือผู้ป่วยเป็นศูนย์ภายใน 14 วัน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัสภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่ก็ยังคงไม่ประมาท ยังต้องคิดหาแนวทางในการเฝ้าระวังเชื้อไม่ให้เข้ามาในจังหวัดอีก
   
ด้าน นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแรงงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ สำหรับแรงงานในระบบ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงแรงงาน จากเดิมที่จ่ายให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 62 และคุ้มครอง 90 วัน ส่วนแรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะได้รับการเยียวยา รายละ 5000 บาทต่อเดือนตามมาตรการของกระทรวงการคลัง
   
นอกจากนี้ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 4 งด 3 สืบสาน  ประกอบด้วย 4 งด คือ งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ และงดเว้นเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน
หมู่มาก 3 สืบสาร คือ สืบสานการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณที่อาศัยอยู่ใกล้กัน ด้วยการกราบไหว้ และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร รวมทั้ง
สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย รวมถึงการแสดงความกตัญญูและขอพรต่อบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณ
ที่อาศัยอยู่ห่างไกล ด้วยช่องทางการใช้โทรศัพท์ หรือสื่อออนไลน์แทน

นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์  ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น