<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

24 เม.ย. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ที่อำเภอดอยสะเก็ดเพิ่มคำอธิบายภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ที่อำเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ปี 2562

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ปี 2562 ดูแลอำนวยความสะดวก แนะนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน
24 เมษายน 62 เวลา 09.00 น. ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมถึงเป็นการลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน พร้อมทั้งได้นำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดทำบัญชีครัวเรือน แจ้งเตือนเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน มอบพันธุ์ปลา และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด และภาคเอกชน  พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น