<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 15 มิย. 2561 )....มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ........................>>>>

พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม ฟื้นชัยมงคลเมืองเชียงใหม่คืนความใสให้น้ำแม่ข่า


"ที่นี่....เชียงใหม่" พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ ฟื้นชัยมงคลเมืองเชียงใหม่คืนความใสให้น้ำแม่ข่า” โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า เพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.  ณ วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า (ช่วงแจ่งศรีภูมิ์ – ถนนรัตนโกสินทร์) ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรม  “ ฟื้นชัยมงคลเมืองเชียงใหม่คืนความใสให้น้ำแม่ข่า“อีกหนึ่งในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า เพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่า การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์ธรรมชาติของน้ำแม่ข่า ตลอดจนฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของประชาชนเชียงใหม่กับสายน้ำแม่ข่าให้กลับคืนมาอย่างเดิมในอดีต โดยถือเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี เน้นการปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยถือเอาฤกษ์วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เป็นปฐมฤกษ์ลั่นฆ้องชัย รวมทั้งอัญเชิญเครื่อง “ไหว้สาน้ำแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่” และจัดเวทีระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ณ วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณสองฝั่งริมน้ำแม่ข่าช่วงแจ่งศรีภูมิ์ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพน้ำแม่ข่าให้เป็นไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีจุดเทียนชัยและลั่นฆ้องชัย ณ วัดชัยศรีภูมิ์ การแสดงสัมโมทนียกถาโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้ร่วมงานได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่ริมคลองแม่ข่าช่วงท่าน้ำแม่ข่าหน้าวัดชัยศรีภูมิ์เพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อม ต่อด้วยพิธีอัญเชิญเครื่องไหว้สาน้ำแม่ข่า ทำพิธีเปิดสวิทช์ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กังหัน กังหันน้ำชัยพัฒนา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1  จัดหามา ชมนิทรรศการแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีจิตอาสาจะเข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคลองแม่ข่าตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม 2559 นี้กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการจัดร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และอำเภอหางดง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่า วัดชัยศรีภูมิ์ ชุมชนริมคลองแม่ข่า มูลนิธิและสโมสรต่างๆ เป็นต้น


ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น