<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป ภาคเหนือ วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 )....อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ....................>>>>

ชาวกาดหลวงรวมตัวร้องปัญหารถสี่ล้อขอให้เหมือนเดิม


พ่อค้าแม่ค้าตลาดวโรรส(กาดหลวง) กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ "เดือด" รวมตัวที่ศาลเจ้ากวนอู ตรอกเหลาโจ๊ววิงวอนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องกับการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะเห็นใจให้เดินรถได้อย่างอิสระรวมให้เปิดจุดจอดรถบริเวณกาดหลวงเพื่อความสะดวก วอนเจ้าหน้าที่เห็นใจค้าขายตกต่ำพร้อมขึ้นป้ายวิงวอนทั่วตลาด สุดท้ายเข้าค่าย มทบ.33 คุยกับทางทหารยังไม่ได้ข้อยุติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ต.ค. 57 ที่บริเวณ ตรอกเหลาโจ๊ว ตลาดวโรรส(กาดหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า บริเวณย่านตรอกเหลาโจ๊ว ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ให้ปรับมาเป็นการเดินรถอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังได้มีการร้องขอให้เปิดจุดจอดรถบริการสาธารณะบริเวณตลาดวโรรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยได้มีการติดป้ายร้องเรียนตามถนนตรอกเหลาโจ๊ว อีกทั้งยังได้มีการล่ารายชื่อ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
     ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนในย่านตลาดวโรรส ได้กล่าวว่า จากช่วงระยะที่ผ่านมาได้มีการทดลองจัดระเบียบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยได้มีการบังคับให้รถบริการสาธารณะจอดตามป้ายจอดต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และพ่อค้าแม่ค้าในย่านตลาดวโรรสเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางที่ลำบาก ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตลาดวโรรสเพิ่มขึ้น จากแต่เดิม เคยเสีย 30 บาท แต่ปัจจุบันต้องเสียมากถึง  70 บาท ทำให้ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายยังตลาดน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพีอค้าแม่ค้า ทำให้มีรายได้ลด อีกทั้งยังต้องได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย จนทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางรายต้องประสบปัญหาหนี้สิน จึงอยากฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนด้วย
  และต่อมาเมื่อเวลา 11.00น. กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดวโรรส ได้เดินทางไปยัง มทบ.33 เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการเดินรถสาธารณะ โดยมีพันเอกพสิษฐ์ มุขเพชร หัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ เป็นตัวแทนในการเจรจากับกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ขณะรายงานข่าวยังหาข้อยุติไม่ได้ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป
  
กมล เครือนิล สำนักข่าวเชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น