<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ ( 26 มกราคม 2561 )....ทางตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-11 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ....................>>>>

บรรยากาศการรับสมัคร สว. เชียงใหม่ วันแรกบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งข้าราชการประจำและนักการเมือง รวมทั้งแกนนำพรรคการเมือง เข้าสมัครในครั้งนี้ โดยพบว่าแค่เพียงช่วงเช้าวันแรกมีผู้สมัคร 10 คน
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกเบอร์ผู้สมัคร โดยผู้สมัครที่ได้หมายเลข 1 คือนายสมพงศ์ ค่ายคำ หมายเลข 2 นายเพทาย เตโชฬาร หมายเลข3 นายอดิศร กำเนิดศิริ หมายเลข 4 นายชำนาญ จันทร์เรือง หมายเลข 5 นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ หมายเลข 6 นายถาวร เกียรติไชยากร หมายเลข 7 นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ หมายเลข 8 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ หมายเลข 9 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ และหมายเลข 10 ร้อยตำรวจตรีสมพล เกษมมาลา ซึ่งนายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ก่อนจะประกาศรับรองการสมัครอย่างเป็นทางการ หากผู้สมัครรายใดไม่ได้รับการรับรองให้สมัคร สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน โดยตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ร้อยละ 75
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าไม่รู้สึกหนักใจกับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้ว่าบรรดาผู้สมัครจะมีชื่อเสียงและหลากหลาย เนื่องจากการเลือกตั้ง สว.ไม่ได้หาเสียง แนะนำตัวได้เพียงอย่างเดียว โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2557
ภาพโดย กมล เครือนิล ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น