<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

7 พ.ย. 2565

กลุ่ม P-move ยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการค้าที่ดินกลุ่มชาวต่างชาติ

 

กลุ่ม P-move ยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการค้าที่ดินกลุ่มชาวต่างชาติ
.
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) P-move
และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการค้าที่ดินกลุ่มชาวต่างชาติ 
ด้านจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดเวทีการหารือระหว่างส่วนราชการและประชาชน 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
.
บ่ายวันนี้ (7 พ.ย. 65) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) P-move และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประมาณ 20 คน นำโดย นายดิเรก กองเงิน ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือ 2 ฉบับ ถึงนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
.
ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยรัฐบาลให้สิทธิชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถซื้อและถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินทำกินของประชาชน โดยเฉพาะคนจนและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งหากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ได้ ก็ต้องอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่า ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการยึดที่ดินตามอำนาจการจัดการที่ดินและทรัพยากรของรัฐ
.
อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าว พร้อมให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายละเอียดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมเปิดเวทีการหารือระหว่างส่วนราชการและประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้มีการประสานนัดวันการหารือกันอีกครั้ง ในการนี้ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ ในประเด็น การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยจะได้มีการกระจายไปยังประชาชนทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น