<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

14 ก.ย. 2565

รมว.ศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

รมว.ศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศโดยมี ท่าน อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า " ข้าพเจ้ามั่นใจว่าการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา แก่ราชการ ประชาชน ตลอดจนตัวท่านเองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะสื่อสาร นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
.
และขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่าน อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กล่าวรายงานการดำเนินงานและดำเนินการจัดการ จัดการประชุมได้อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มี ส่วนร่วมและผู้ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ทุกท่าน
.
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้อานวยการสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารในสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและ สร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาให้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อไป .
ภาพ-ข่าว : ชุติมา เพ็ญภาค ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" Fast News >>>> สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น