<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

18 พ.ย. 2564

เริ่มแล้ว! สุดอลังการ แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

 

สวยงามตระการตา พิธีเปิด “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2564” จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และ เชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมโลก โดยกิจกรรมหลักการจัดงานประเพณียี่เป็งในปีนี้ ยังคงมุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตามริมแม่น้ำปิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดให้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ ในการจัดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวเทศกาลนี้ 
วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการและคำสั่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ (Covid Free Setting) คือ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน Check in หรือลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน และ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยายกาศการจัดงานผ่านทางออนไลน์ live Streaming ผ่านเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์
สำหรับบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน สามารถถ่ายรูปร่วมกับประติมากรรมโคมไฟล้านนา ซึ่งนำโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ นับพันดวง มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึงถ่ายรูปกับซุ้มอุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของงาน ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย นิทรรศการ Pavilion บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง และเวิร์คช้อปด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน  "ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564" ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถได้เปิดประสบการณ์กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้ว 
ยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น