<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

5 ต.ค. 2563

ชุมชนไทยอง ตำบลบวกค้าง สันกำแพง ผุดแคมเปญ ท่องเที่ยวชุมชนไทยอง “เที่ยว บิน กิน นอน”

 

ชุมชนไทยองตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ หลังสถานการณ์ โควิด เริ่มคลีคลาย ด้วยแคมเปญ ท่องเที่ยวชุมชนไทยอง “เที่ยว บิน กิน นอน”

 ภายหลังภาครัฐฯเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนไทยยองบ้านบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้หวังสร้างรายได้ให้กับชุมชนและถือเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal แบบยั่งยืนต่อไป.

โดยเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านเชื้อสาย ไทยองจำนวนมาก  ภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดบ้านท่องเที่ยวชุมชนไทยองตำบลบวกค้าง ด้วยแคมเปญ “เที่ยว บิน กิน นอน” โดยมีรูปแบบ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง บ้านไทยองตำบลบวกค้างนี้ มีความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ชาวบ้านในชุมชน ต่างรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ซึ่งส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากในเรื่องของวัฒนธรรม แล้วหัตกรรมที่ขึ้นชื่อ รวมทั้งยังมีการเกษตรแบบวิถีชาวบ้านส่งให้เกิดผลผลิตที่ดีงามสร้างรายได้ให้กับชุมชน

จากการเปิดเผยของ นายดำรงค์ องอาจ ในฐานะผู้ประสานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชาวไทยองตำบลบวกค้าง  โดยได้ขอความสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่นิยมชมชอบในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชอบที่จะเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในสถานที่ต่างๆชุมชนต่างๆ หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายและกำลังเตรียมตัวที่จะเปิดประเทศในเร็วๆนี้  และที่ชุมชนไทยองแห่งนี้ นับว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีจุดแข็งในเรื่องของ วัฒนธรรม หัตถกรรม การเกษตร และสภาพพื้นที่ที่สวยงามนาข้าวสุดลูกหูลูกตา คงความเป็นชาวไทยอง ที่งดงาม หากร่วมกันรวมตัวเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพิ่มขึ้นโดยจะใช้แคมเป็น ท่องเที่ยวชุมชน เที่ยว บิน กิน นอน เป็นตัวชูธง

ทั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเท่าที่กำหนดไว้เบื้องต้น เช่นการเที่ยวชมวัฒนธรรมตามบ้านต่างๆ การพักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ การบินท่องเที่ยวดูทัศนียภาพของพื้นที่ด้วยเครื่องบินเล็ก การเรียนรู้เรื่องการเกษตรต่างๆ ร่วมทั้งเดินชมตลาดคนเดินไทยอง ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า และอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆก็ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ด้วยการได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนชาวบ้านชาวไทยอง รวมทั้งทุกภาคส่วน ช่วยกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การท่องเที่ยวชุมชนไทยองนี้ จะเป็น New Normal การท่องเที่ยววิถีใหม่ ทียั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน สืบต่อไป”

รายละเอียดหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ ทางผู้สื่อข่าวจะนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป

กมล เครือนิล ทีมข่าว “ที่นี่....เชียงใหม่” Fast News สำนักข่าว เชียงใหม่อัปเดตนิวส์ รายงาน
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น