<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

13 ม.ค. 2563

ประภัตร ย้ำ ทุกหน่วยงานต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรช่วงภัยแล้งรมช.เกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตภัยแล้ง หาแนวทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งปศุสัตว์และพืชผัก

    เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ ที่ทำการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง และ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 พร้อมคณะ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุม 
    นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมทั้งวางแผนการเพาะปลูกไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในการใช้น้ำ  และแจ้งเตือนขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง และให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนในช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ ตนเองอยากให้ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน ให้มีรายได้ในช่วง 4 เดือนนี้  
    พร้อมทั้งสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และประมงจังหวัดจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยในพื้นที่ที่มีการส่งน้ำไปยังประตูระบายน้ำต่างๆ ทั้ง 12 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภค หรือจำหน่ายสร้างรายได้ นอกจากนี้ ให้เกษตรจังหวัดสำรวจและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ให้เป็นพืชอินทรีย์ และต้องมีตลาดรองรับ และ สำรวจเรื่องของการขุดบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น