<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 26 สค. 62 )....มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่านแพร่ ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. .......................................>>>>

ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมสื่อออนไลน์ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาทำความดีสนับสนุนซ่อมแซมศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดให้มีการซ่อมแซม ห้องน้ำ, ไฟส่องสว่าง, ราวระเบียง และทาสีตัวอาคารใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” โดยขอสนับสนุนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปรับปรุง และร่วมแรงในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณภาวนา วงค์จันทร์ตา ฝ่ายนันทนาการและวิชาการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 061-269-4809 (อุทยานฯ ขอรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ไม่ขอรับเป็นเงิน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น