<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 12 มิย. 62 )....ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม....................................>>>>

ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


ชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ ร่วมทำดีกับกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมสื่อออนไลน์ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาทำความดีสนับสนุนซ่อมแซมศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดให้มีการซ่อมแซม ห้องน้ำ, ไฟส่องสว่าง, ราวระเบียง และทาสีตัวอาคารใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทั้งนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงศาลาจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่” โดยขอสนับสนุนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปรับปรุง และร่วมแรงในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณภาวนา วงค์จันทร์ตา ฝ่ายนันทนาการและวิชาการ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 061-269-4809 (อุทยานฯ ขอรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ไม่ขอรับเป็นเงิน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น