<<<<<..... ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ ( 01 เมษายน 2567 ) เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ....อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. กมล เครือนิล ทีมข่าว "ที่นี่....เชียงใหม่" สำนักข่าว เชียงใหม่ อัปเดตนิวส์ รายงาน. แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา - https://www.tmd.go.th/thailand.php .....................................................>>>>

6 มิ.ย. 2554

มช.มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 67 ของเอเชีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 67 ของเอเชีย จากการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 100 อันดับแรก ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 67 ของเอเชีย ซึ่งการจัดอันดับของ QS Asian University Rankings 2011 ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 79 ของเอเชีย เมื่อปี 2553 และอันดับที่ 81 เมื่อปี 2552
การจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2011 ได้แบ่งสาขาต่างๆ ออกเป็น 5 สาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีครบทั้ง 5 สาขา ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 70 ลำดับแรกของภูมิภาคเอเชีย คือ อันดับที่ 47 ในสาขา Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) อันดับที่ 50 ในสาขา Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์) อันดับที่ 54 ในสาขา Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อันดับที่ 57 ในสาขา Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ) และอันดับที่ 67 ในสาขา Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ซึ่งเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาจะให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ คุณภาพงานวิจัย คุณภาพการสอน คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน และความเป็นนานาชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นต่อไป ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ออกไปรับใช้สังคม ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และพร้อมก้าวสู่ความเป็น World Class University ต่อไป ผู้สนใจดูรายละเอียดการให้คะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings
ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น